SAVE VTR 100 installation

Installation av ett SAVE VTR 100/B i ett k»oksskap.

SAVE VTR 100 – ett effektivt och tyst luftbehandlingsaggregat f»or inbyggnad som «ar designat f»or att utnyttja k»oksutrymmet pa b»asta s»att. Det «ar ett toppanslutet aggregat avsett f»or dold installation i k»ok ovanf»or spish»all, inuti fl»aktskapet. Aggregatet «ar anpassat f»or att ventilera mindre hus och l»agenheter.

L»as mer om SAVE VTR 100 pa www.systemair.com/se