REMAK — vzduchotechnika cist’ych provozu

Hygienick’e nebo tak’e cist’e provozy kladou zvl’astn’i duraz na cistotu. Typick’ymi z’astupci jsou zdravotnick’e provozy a laboratore, v’yroba polovodicu, nanotechnologie, farmaceutick’y prumysl. Hygienick’e provozy vyzaduj’i nez’avadn’e a komfortn’i prostred’i a vzduchotechnika je jedin’y n’astroj pro dosazen’i techto c’ilu.