Bostadsventilation av Systemair

Systemairs sortiment av ventilationsaggregat f»or bost»ader passar som namnet antyder utm»arkt i bost»ader men «aven i sma kontor och andra mindre lokaler. Aggregaten bidrar till h»og komfort bade i termer av v»armeatervinning och ren luft.

Alla produkter i sortimentet har som standard ett modernt styrsystem som f»orutom att halla kontroll pa klimatet och sa g»or det enkelt att n»ar som helst «overvaka funktionen. I bostadssortimentet ingar «aven komponenter som luftdon, spj»all, ljudd»ampare och annan n»odv»andig utrustning f»or ett komplett ventilationssystem.

L»as mer om SAVE VTR 100 och vart resterande bostadssortiment pa www.systemair.com/se