BOR-C – f»or en tyst och dragfri inomhusmilj»o

Systemairs nya bostadsdon f»or takmontering. Enkel och exakt luftfl»odesm»atning och justering utan att beh»ova demontera.